#мястото е виртуален каталог на 50-те малко-познати туристически обекта в България.

Освен информация, предложения за посоки и маршрути и интересни факти около забележителностите, страницата ще служи и като инструмент за откриването на следващите малко-известни туристически обекта в България, които заслужават нашето внимание. Споделете своите предложения, за да ги открием с ваша помощ.

Надяваме се страницата да бъде полезна както на тези, които познават България добре, така и на тези, които тепърва ще откриват нейните тайни и красоти.

Проектът е част от Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161 РО001/3.3-01/2008-001 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 за проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“.

Споделете своите предложения за следващите локации в нашата Facebook страница.